Kalendář rezervací je aktualizován cca 1x denně

Rezervační formulář:

 

V letní sezóně je nástup rekreace v sobotu mezi 14-16 hod., odjezd zpravidla následující sobotu mezi 9-10 hod. Na víkendové pobyty mimosezónu je nástup v pátek mezi 14-18hod., odjezd v neděli do 10 hod, pokud navazuje další pobyt.Jinak je možné po dohodě být do večera.

Po potvrzení objednávky se platí záloha ve výši 50% na účet bankovním převodem a tímto úkonem nájemce souhlasí s podmínkami ubytování a storno poplatky. V případě nezaplacení bude rezervace zrušena. Nájemce(celá skupina) na místě při zahájení pobytu složí kauci 3 000,- Kč, z které se odečte na konci pobytu rekreační poplatek obci(není tržba). Zbylá částka bude při bezškodném pobytu zákazníkovi vrácena.Při ukončení pobytu bude vyučtována el. energie,poplatek obci, doplatek za pobyt. Celkový doplatek bude uhrazen nájemcem na místě a to v hotovosti pronajímateli, ten vystaví on-line účtenku EET s odesláním účtenky do emailu uvedeného nájemcem.  

Storno podmínky :

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené objednávky pobytu,čili zasláním zálohové platby na účet. Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby.

Storno je zákazník povinen provést písemně (e-mailem, doporučeným dopisem) a pronajímatel je o přijetí storna povinen zákazníka rovněž písemně (e-mailem, doporučeným dopisem) vyrozumět. Jako rozhodné datum je považováno datum podacího razítka na doporučeném dopisu nebo den přijetí e-mailu.

  1. Storno pobytu 60 a více dní přede dnem nástupu na pobyt – bez poplatku.
  2. Storno pobytu 59 – 30 dní přede dnem nástupu na pobyt – poplatek ve výši 50% z výše zálohové platby.
  3. Storno pobytu 29 – 1 dní přede dnem nástupu na pobyt – poplatek ve výši 100% z výše zálohové platby.
  4. V případě, že zákazník nedorazí a neobsadí předem objednanou ubytovací kapacitu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, hradí se storno poplatek ve výši 100% z výše zálohové platby a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem telefonicky nebo písemně upozorní.

Další podmínky:

  1. V případě zrušení pobytu, u kterého již byla provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotný storno poplatek, pronajímatel vrací zákazníku zpět částku převyšující částku storno poplatku na účet, ze kterého byla uhrazena zálohová platba.
  2. V případě, že zákazník ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

Ke stažení :

Informace o zpracování osobních údajů GDPR.docx (13kb)

Jmenný seznam rekreantů.docx (14kb)

Všeobecné smluvní podmínky vila Prachovka s.r.o. 2020.docx (20kb)

Vzor nájemní smlouvy na rekreační pobyt na požádání rádi zašleme zájemci  emailem.